" />

Home

Op deze website vindt u alles over de meniscus in de knie. U kunt informatie vinden over de normale meniscus en hoe meniscusscheuren behandeld worden. Ook treft u informatie aan voor mensen die klachten hebben na een meniscusoperatie. Voor een aantal mensen is een meniscustransplantatie een optie. Hierover vindt u uitgebreide informatie. Momenteel wordt er gewerkt aan een meniscusprothese echter deze is nog experimenteel. 

Het project samen beslissen is van start gegaan.  Van Arkel is voorzitter van de werkgroep Samne Beslissen van de Federatie van Medisch Specialisten. de werkgroep ,oet ene [lan ontwikkelen hoe het proces van samen beslissen goed in de praktijk kan worden ingevoerd. www.orthopeden.org/patienteninformatie/samen-beslissen

Op 24 januari 2017 ging de website consultkaart.nl/ live. Als eerste staan hierop de consultkaarten Artrose van de heup en Artrose van de knie. Van Arkel was voorzitter van de werkgroep die deze kaarten heeft ontwikkeld namens de Federatie Medisch Specialisten en de Patientenfederatie Nederland. Momenteel wordt er gewerkt aan de consultkaart Voorste kruisbandletsel.

Op 3 december 2016 werd  in het meest vooraanstaande medisch tijdschrift ter wereld The New Engeland Journal of Medicine de PODCAST studie gepubliceerd. De conlcusie is dat het geven van bloedverdunners helpt niet om trombose te voorkomen bij patiënten die een kijkoperatie van de knie hebben ondergaan. Dat blijkt uit een groot nationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met oa het Haaglanden Medisch Centrum. De onderzoekers raden artsen daarom af om de betreffende groep patiënten routinematig preventieve antistolling voor te schrijven. Alleen bij patiënten met een hoog risico op trombose kunnen artsen dit toch overwegen. www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1613303

 De PROMS (patient related outcome measurement system) om de resultaten voor de behandeling van meniscusletsels is toegevoegd. De lijst bestaat uit 16 vragen en zijn specifiek voor de meniscus.

In september 2016 werd een belangrijk artikel gepubliceerd. Het betreft het consensus standpunt dan de IMREF (International Meniscus Reconstruction Experts Forum) waardoor er meer uniformiteit in indicatiestelling, chirurgische techniek en post operatiefbeleid is gekomen en we dus bete ronderzoek naar meniscus transplantaties kunnen doen. Van Arkel is lid van de IMREF. DOI:10.1177/0363546516660064

De maand juni heeft 3 fraaie publicaties opgeleverd. de eerste beschrijft op welke plaatsen aan de buitenzijde van de knie het beste een ALL( anterolaterale ligament) reconstructie kan worden uitgevoerd. Dit onderzoek is in samenwerking met Massechusetts General Hospital- Harvard  Medical School in Boston geschreven. inmiddels is er zelfs een uitwisslingen met onderzoeks assistenten ontstaan. DOI 10.1177/0363646516651431

Het 2de artikel is gepubliceerd in  het Journal of Knee Surgery en betreft de validatie van een specifieke meniscus vragenlijst. Door dieze publicatie is de promotie van Robert van der Wal weer iets dichter bijgekomen. DOI  10.1055/s-0036-1584576. In Nederland hebben we nu een gevallideeerde score om de resultaten van meniscus behandelingen te kunnen beoordelen.

Het 3de artikel gaat over het beoordelen of een meniscus hechtbaar is of niet. Het blikt dat de lengte van de scheur en de afstand van de scheur tot het gewrichtskapsel  een voorspellende waarde hebben of een meniscus met succes hechtbaar is of niet. DOI 10.1055/s-0036-1584536

Sinds 1 mei 2016  worden de PROMS vragenlijsten die patient  na een meniscustransplantatie moeten invullen electronisch verstuurd. Patienten hoeven niet meer in de wachtkamer patieren lijsten in te vullen, maar kunnen de vragenlijst rustig op hun gemakt thuis doornemen. Om de vragenlijst te kunnen beantwoorden wordt via een email een link gestuurd. 

Begin februari 2016 werd het boek "Surgery of the Meniscus" gepresenteerd. Van Arkel schreef daar 2 hoofdstukken in. De titels van de hoofdstukken zijn; Basic Science on the Meniscus en Arthroscopic Technique with one bone plug: meniscal transplantation- How I do it. Het boek verscheen bij Spinger Verlag. ISBN 978-3-662-49188-1  2016

Op 11-03-2016 werd een mijlpaal gehaald: De 100ste meniscustransplatatie werd op 11-03-2016 uitgevoerd. Als verrassing was er voor deze gelegenheid een fraaie taart gebakken. Uiteraard heeft de patient  na de operatie ook  van de taart genoten. gepresenteerd

      

Op 21 november 2015 gaf Ewoud van Arkel een presenatie tijdens  het Congres Therapie na Orthopedische Chirurgie over de behandeling van meniscus problematiek. Het congres richtte zich met name op de behandeling na de operatie en was bedoeld voor fysiotherapeuten. Het abstract en de presentatie is via de volgende link  te bekijken www.cursussenencongressen.nl/bijeenkomsten/congres-therapie-na-orthopedische-chirurgie-1606.html

In oktober 2015 werd het artikel Time interval between trauma and arthroscopic meniscal repair has no influence on clinical survival in het Journal of Knee Surgery gepubliceerd. De link naar het artikel is toegevoegd.www-thieme-connect-com.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/products/ejournals/html/10.1055/s-0035-1564726

In de periode juli -september 2015 heeft Robert van der Wal, Orthopedisch Chirurg, een aantal studies betreffende de meniscus kunnen afronden  en  de artikelen hierover kunnen schrijven, dankzij een subsidie van het Landfsteinder Wetenschapsfonds van het MCH- Bronovo. Het doel  van zijn onderzoek is om er een promotie van de maken.

In Lyon vond op 7-11 juni 2015 het 2 jaarlijkse ISAKOS congres plaats. vander Wal en VanArkel hadden daar ene presenatie over de studie of het tijdsinterval tussen het ontstaan van het meniscusletsel en het hechten van invloed is de genezing van de meniscus. Het resutlaat was dat het hechten binnen 2 weken, na 2 weknenof na 6 weken geen invloed heeft op de genezing.  De resultaten van het hechten van de buiten meniscus zijn beter (90%) dan die van de binnen meniscus (75%). Wel is van invloed of de knie stabiel is dat wil zeggen dat als de voorste kruisband stuk is en een meniscus gehecht kan worden, zowel de meniscushechting als de voorste kruisband reconstructie moet plaats vinden. vind er geen voorste kruisbandreconstructie in die situatie plaats dan faalt de meniscushechting binnen 2 tot 5 jaar.

 

Op 21 en 22 mei 2015 vierde de Nederlandse Vereniging voor Arttroscopie het 25 jarig bestaans feest met een groot en goed georganiseerd lustrum congres. ook hier kon van Arkel zijn visie over de behandeling van meniscusletsels  geven. De presentatie besloot met het feit dat er in Nederland anders over de behandeling van meniscusletsel nagedacht moet worden; de eerste stap is kan het meniscusletsel  spontaan genezen? ja, dan hoeft er niet geopereerd te worden.  Kan het letsel niet spontaan genezen doordat een stuk van de meniscus verplaatst is moet de vraag gestedl worden ; kan dit meniscusletsle gehecht worden en pas als deze 2 vragen negatief beantwoord zijn kan men pas over gedeeltelijke meniscusverwijdering gaan praten. helaas gebeurt dit nog te weining in de orthopedische wereld.

 

Op 5 en 6 februari 2015 vond in Maastricht het NOV jaarcongres plaat. van Arkel was al gastspreker uitgenodigd over het onderwerp meniscus innovaties. Zijn conclusies waren;

1. Hecht de meniscus indien mogelijk zeker bij jongen mensen als het de laterale meniscus betreft.

2. The right tissue is the issue bij menscus substitutie

3. Kosten effectiviteit en kwaliteit van de ortohpedisch zorg bij de meniscus zullen verbeteren door de STARR trail en de Escape studie

 

Normale buitenmeniscus van de knie tijdens een kijkoperatie

 

Copyright by Ewoud van Arkel
CMS by Webengine