Nieuws

18-06-2019 "Artsen formuleren visie op Samen Beslissen". Hiermee is de campagne  om het proces van Samen Beslissen beter te integreren in de spreekkamer van start gegaan. Hier vind u informatie over de achtergrond en het document

05-03-2019 De Update van de richtlijn Artroscopie van de knie staat online. Door op deze link te klikken komt u op de richtlijn informatie.

11-11-2018 De richtlijn Artroscopie van de knie is klaar en kan in op de komende Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Orthopedische Verening worden geagendeerd.

Op 1 september werd de herziening van de richtlijn Artroscopie van de knie aan de leden van de Nederlandsche orthopedische vereniging voorgelegd. Zij kunnen hier tot medio oktober commentaar opgeven. Als die gegevens werkt zijn dan kan de herziene versie van de richtlijn in de ledenvergadering worden aangenomen. 

In mei 2018 werd de meniscustransplantatie studie   van de FocusKliniek Orthopedie HMC erkend als STZ topklinische zorg. 

Eind januari 2018 is er een aanvraag gedaan om meniscustransplantaties op te nemen in het STZ Topklinische Zorgregister. De voorwaarde waaraan een behandeling voor inschrijving in het STZ Topklinische Zorgregister moet voldoen is, dat het hoog gespecialiseerde en complexe patiëntenzorg betreft, die op basis van 12 objectieve criteria aantoonbaar onderscheidend is t.o.v. de reguliere zorgverlening in een STZ-ziekenhuis.(klik hier voor meer informatie over het STZ Topklinisch Zorgregister)

Behandeling degeneratieve meniscusletsels:
Op de jaarvergadering 2018 van de Nederlandse Orthopedische Vereniging werden de resultaten van de Escape studie gepresenteerd. Het is duidelijk geworden dat behandeling van degeneratieve meniscusletsel met fysiotherapie, pijnstilling en soms een injectie in de knie het zelfde resultaat geeft als een artroscopie met verwijdering van de degeneratieve meniscus. Daarom is terughoudendheid geboden bij patiënten boven de 50 jaar om een artroscopie te doen.

Vanaf 1 september 2017 zijn er in de FocusKliniek Orthopedie HMC PROMS (Patient Related Outcome Measurements) vragenlijsten ingebruik genomen. Dit zijn digitale vragenlijsten die specifiek zijn ontwikkeld voor patiënten met mensicusletsel en voor meniscustransplantaties.

Patiënten kunnen zich aanmelden in de wachtkamer bij de informatiezuil. Vul uw e-mailadres in en volg de instructies u ontvangt dan via uw e-mail de vragenlijsten. Het voordeel van deze digitale vragenlijsten is dat u ze niet meer in de wachtkamer hoeft in te vullen, u ontvangt de vragen via uw eigen opgegeven e-mailadres. De vragenlijst wordt voor de operatie en op 6 en 12 maanden en 2 en 5 jaar na de operatie afgenomen. Via de link wordt u het nut van de PROMS uitgelegd.

Waarom PROMS

Het Project "Begin een goed gesprek" heeft als doel om patiënten en artsen optimaal met elkaar de laten praten in de spreekkamer zodat er een betere informatie uitwisseling zal plaatsvinden en de kwaliteit van de zorg toe gaat nemen. In de bijgevoegde links vindt u video's die dit goed illustreren.

Het project Samen Beslissen is van start gegaan. Van Arkel is voorzitter van de werkgroep Samen Beslissen van de Federatie van Medisch Specialisten. De werkgroep ontwikkeld een plan hoe het proces van samen beslissen goed in de praktijk kan worden ingevoerd.
www.orthopeden.org/patienteninformatie/samen-beslissen.

Op 24 januari 2017 ging de website consultkaart.nl/ live. Als eerste staan hierop de consultkaarten Artrose van de heup en Artrose van de knie. Van Arkel was voorzitter van de werkgroep die deze kaarten heeft ontwikkeld namens de Federatie Medisch Specialisten en de Patiënten Federatie Nederland. Momenteel wordt er gewerkt aan de consultkaart Voorste kruisbandletsel.

Op 3 december 2016 werd in het meest vooraanstaande medisch tijdschrift ter wereld; The New England Journal of Medicine de PODCAST studie gepresenteerd. Het is een studie bij patiënten die een knie artroscopie ondergingen en waarbij de helft van de mensen bescherming tegen trombose kregen en de andere helft niet De conclusie is dat het geven van bloedverdunners niet help om trombose te voorkomen bij mensen die een kijkoperatie hebben onder gaan. De studie werd uitgevoerd door het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met o.a. het Haaglanden Medisch Centrum. De onderzoekers raden artsen daarom af oom de betreffende groep patiënten routinematig preventieve antistolling voor te schrijven. Alleen bij patiënten met een hoog risico op trombose kunnen artsen dit toch overwegen.
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1613303

In september 2016 werd een belangrijk artikel gepubliceerd. Het betreft het consensus standpunt dan de IMREF (International Meniscus Reconstruction Experts Forum) waardoor er meer uniformiteit in indicatiestelling, chirurgische techniek en post operatief beleid is gekomen en we dus beter onderzoek naar meniscus transplantaties kunnen doen. Van Arkel is lid van de IMREF. DOI:10.1177/0363546516660064

De maand juni heeft 3 fraaie publicaties opgeleverd. de eerste beschrijft op welke plaatsen aan de buitenzijde van de knie het beste een ALL( anterolaterale ligament) reconstructie kan worden uitgevoerd. Dit onderzoek is in samenwerking met Massechusetts General Hospital- Harvard Medical School in Boston geschreven. inmiddels is er zelfs een uitwisseling met onderzoeks-assistenten ontstaan. DOI 10.1177/0363646516651431

Het 2de artikel is gepubliceerd in het Journal of Knee Surgery en betreft de validatie van een specifieke meniscus vragenlijst. Door deze publicatie is de promotie van Robert van der Wal weer iets dichter bijgekomen. DOI 10.1055/s-0036-1584576. In Nederland hebben we nu een gevalideerde score om de resultaten van meniscus behandelingen te kunnen beoordelen.

Het 3de artikel gaat over het beoordelen of een meniscus hechtbaar is of niet. Het blikt dat de lengte van de scheur en de afstand van de scheur tot het gewrichtskapsel een voorspellende waarde hebben of een meniscus met succes hechtbaar is of niet. DOI 10.1055/s-0036-1584536

Begin februari 2016 werd het boek "Surgery of the Meniscus" gepresenteerd. Van Arkel schreef daar 2 hoofdstukken in. De titels van de hoofdstukken zijn; Basic Science on the Meniscus en Arthroscopic Technique with one bone plug: meniscal transplantation- How I do it. Het boek verscheen bij Spinger Verlag. ISBN 978-3-662-49188-1 2016

 

Op 11-03-2016 werd een mijlpaal gehaald: De 100ste meniscustransplantatie werd op 11-03-2016 uitgevoerd. Als verrassing was er voor deze gelegenheid een fraaie taart gebakken. Uiteraard heeft de patiënt na de operatie ook van de taart genoten. gepresenteerd.

 
In oktober 2015 werd het artikel Time interval between trauma and arthroscopic meniscal repair has no influence on clinical survival in het Journal of Knee Surgery gepubliceerd. De link naar het artikel is toegevoegd.www-thieme-connect-com.ezproxy.leidenuniv.nl:2443/products/ejournals/html/10.1055/s-0035-1564726

In de periode juli -september 2015 heeft Robert van der Wal, Orthopedisch Chirurg, een aantal studies betreffende de meniscus kunnen afronden en de artikelen hierover kunnen schrijven, dankzij een subsidie van het Landsteiner Wetenschapsfonds van het MCH- Bronovo. Het doel van zijn onderzoek is om er een promotie van de maken.

In Lyon vond op 7-11 juni 2015 het 2 jaarlijkse ISAKOS congres plaats. Van der Wal en Van Arkel hadden daar ene presentatie over de studie of het tijdsinterval tussen het ontstaan van het meniscusletsel en het hechten van invloed is de genezing van de meniscus. Het resultaat was dat het hechten binnen 2 weken, na 2 weken of na 6 weken geen invloed heeft op de genezing. De resultaten van het hechten van de buiten meniscus zijn beter (90%) dan die van de binnen meniscus (75%). Wel is van invloed of de knie stabiel is dat wil zeggen dat als de voorste kruisband stuk is en een meniscus gehecht kan worden, zowel de meniscushechting als de voorste kruisband reconstructie moet plaats vinden. vind er geen voorste kruisbandreconstructie in die situatie plaats dan faalt de meniscushechting binnen 2 tot 5 jaar.

Op 21 en 22 mei 2015 vierde de Nederlandse Vereniging voor Artroscopie het 25 jarig bestaansfeest met een groot en goed georganiseerd lustrum congres. ook hier kon van Arkel zijn visie over de behandeling van meniscusletsels geven. De presentatie besloot met het feit dat er in Nederland anders over de behandeling van meniscusletsel nagedacht moet worden; de eerste stap is kan het meniscusletsel spontaan genezen? ja, dan hoeft er niet geopereerd te worden. Kan het letsel niet spontaan genezen doordat een stuk van de meniscus verplaatst is moet de vraag gesteld worden ; kan dit meniscusletsel gehecht worden en pas als deze 2 vragen negatief beantwoord zijn kan men pas over gedeeltelijke meniscusverwijdering gaan praten. helaas gebeurt dit nog te weinig in de orthopedische wereld.

Op 5 en 6 februari 2015 vond in Maastricht het NOV jaarcongres plaat. van Arkel was al gastspreker uitgenodigd over het onderwerp meniscus innovaties. Zijn conclusies waren;1. Hecht de meniscus indien mogelijk zeker bij jongen mensen als het de laterale meniscus betreft. The right tissue is the issue bij meniscus substitutie.

Kosten effectiviteit en kwaliteit van de orthopedisch zorg bij de meniscus zullen verbeteren door de STARR trail en de Escape studie

De nabehandeling van een partiële meniscectomie en een gehechte meniscus is toegevoegd; zie onder gescheurde meniscus/ nabehandeling meniscusletsel.

De kunstmeniscus wordt steeds vaker toegepast. Er is een heel strikte indicatie voor. recent hebben wij een reactie geschreven op een artikel van Grassi et al waarin zij zeer goede resultaten presenteren, echter onze ervaring is zeker bij de buitenmeniscus dat de huidige kunstmeniscus nog niet geschikt zijn om in het buitencompartiment te plaatsen. De laterale donor meniscustransplantatie doet het beter en de patiënten herstellen sneller na de operatie. Wij schreven een commentaar op het artikel van Grassi et al en in het antwoord gaven ze ons wel gelijk. Er is in de wetenschappelijke literatuur over meniscussubstitutie een onder rapportage van de complicaties. www cbi.nlm.nih.gov.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/pubmed/

Sinds maart 2013 is er toestemming van het Medisch Centrum Haaglanden om meniscus implantaten de gebruiken. Wij zijn hiermee de eerste kliniek in Nederland die deze behandeling toepast. Deze techniek ontbrak nog is ons behandel protocol voor meniscus problemen; indien mogelijk hechten van de meniscus, alleen wanneer dit niet kan verwijderen van het gescheurde gedeelte. bij persisterende pijn klachten na verwijderen van een deel van de meniscus eerst kunstmeniscus implantatie overwegen, wanneer dat niet meer mogelijk is dan donor meniscustransplantatie uitvoeren.
Inmiddels zijn er al een aantal kunstmeniscus implantaties verricht.

Op 8 januari 2013 hield R van der Wal ( arts in opleiding tot orthopedisch chirurg in het Medisch Centrum Haaglanden) voor de Nederlandse Orthopedische Verenging zijn presentatie over de meniscushecht studie. De resultaten tonen aan dat het tijdsinterval tussen het ontstaan van het meniscusletsel en de artroscopische meniscushechting geen invloed heeft op een succesvolle meniscushechting. Wanneer ook de voorste kruisband gescheurd is en er is een hechtbare meniscus dan zijn de resultaten van gelijktijdige voorste kruisband reconstructie en meniscushechting beter dan wanneer eerst de meniscus wordt gehecht en de voorste kruisband pas 6 weken later wordt hersteld. Een meniscushechting in een knie waarbij ook de voorste kruisband gescheurd is en deze niet wordt gereconstrueerd is gedoemd te mislukken.

Uit onderzoek, dat in Finland is uitgevoerd, en werd gepubliceerd in de New England Journal of Surgery, bij patiënten ouder dan 35 jaar en die een artroscopie ondergingen voor een degeneratief meniscusletsel, heeft bevestigd wat ook al in de richtlijn artroscopie van de knie indicatie en behandeling staat, namelijk dat bij degeneratief meniscusletsel een artroscopie geen meer waarde heeft en dus niet zinvol is, boven fysiotherapie, pijnstilling en eventueel een corticoïden injectie
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1305189

De Duitse Artroscopie Vereniging (AGA) had de Nederlandse Artroscopie Vereniging (NVA) uitgenodigd om samen op het jaarcongres in Wiesbaden een symposium over de meniscus te organiseren. Op vrijdag 20 september 2013 vond het symposium plaats. Aan de orde kwamen de Nederlandse richtlijn over de behandeling van meniscusletsels, de anatomie en functie van de meniscus, indicaties om de meniscus te hechten, de resultaten van meniscus transplantatie en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meniscus substitutie. Eea was zeer succesvol met goede discussies en werd het symposium werd druk bezocht.

In januari 2011 werd op het jaarcongres van de Nederlandse Orthopedische Vereniging de richtlijn "Artroscopische chirurgie van de knie; indicatie en behandeling" door de Nederlandse orthopeden geaccordeerd. Een link naar deze richtlijn vind u onder interessante sites.
De meniscus staat de laatste tijd weer duidelijk in de belangstelling. In 2010 werd in Gent een congres georganiseerd waar alle aspecten van de behandeling van meniscusletsel aan de orde kwamen. Het congres had de titel " From Cradlle to Rocker". De Nederlandse Vereniging voor Artroscopie organiseerde begin dit jaar het congres met de titel " Everything you always wanted to know about the meniscus". En in Malaga vond op 15 en 16 juni 2011 het congres " El Menisco" plaats. Het werd georganiseerd door Jornadas Internacionales de Cirugia Artroscopica.

De video's van verschillende soorten meniscusletsel en hoe de meniscusletsels worden behandeld zijn recent toegevoegd. Een video van een meniscustransplantatie is ook ge-upload.

 

Normale buitenmeniscus van de knie tijdens een kijkoperatie

 

 

Copyright by Ewoud van Arkel
CMS by Webengine